Ansvarsfull alkoholservering

Ansvarsfull alkoholservering är en kurs för dig som arbetar på restaurang. Du kan bidra till att skapa en god krogmiljö och en alkoholservering som sker med ansvar och medvetenhet. Kursen ger dig kunskap om vad lagen kräver. Den ger dig också förståelse för vad som händer i kroppen, både fysisk och psykiskt, när en person dricker alkohol. Genom att öka din medvetenhet om alkoholens risker kommer du att bli mer professionell i din yrkesutövning och mer observant på dina gästers alkoholkonsumtion och beteende.

Du är en viktig del i samarbetet med bland annat kommun och polis för att minska våld och berusning på och kring restaurangerna. Genom att inte servera alkohol till onyktra och inte heller till underåriga gäster, bidrar du till att minska riskerna för alkoholrelaterade skador och våld. På så sätt får vi en säkrare, tryggare och trevligare restaurangmiljö.

Citat från tidigare deltagare

Mycket givande kurs, man fick en del aha-upplevelser och lärde sig mycket.

Känner mig inspirerad och har fått ökad kunskap.